اسفند 22, 1395 - 390 Views

قیمت انواع تبلت در بازار ایران: یکشنبه 22 اسفندماه 1395

 

Samsung

    مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )    
    Samsung NOTE3 N8000 ۱۶ ۱۰٫۱ call    
    Samsung TAB3 P5200 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۲۳۲,۵۶۸    
    Samsung NOTE3 N8020 ۱۶ ۱۰٫۱ call    
    Samsung NOTE3 P601 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۶۵۴,۲۳۶    
    Samsung TAB3 T211 ۱۶ ۷ ۹۰۶,۱۹۴    
    Samsung TAB3 T311 ۱۶ ۸ ۱,۰۱۵,۳۷۴    
    Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 ۱۶ ۸ ۸۵۰,۰۰۰    
    Samsung NOTE3 N8020 ۱۶ ۱۰٫۱ call    
    Tablet Samsung NOTE3 N5120 ۱۶ ۸ ۱,۲۶۵,۰۰۴    
    Samsung TAB3 T211 ۸ ۷ call    
    SamsungNOTE3P605 ۱۶ ۱۰٫۱ call    
    Samsung TAB3 T111 ۸ ۷ ۶۲۲,۳۲۶    
    SamsungNOTE3N5100 ۱۶ ۸ ۱,۱۷۸,۵۰۸    
    Tablet Samsung Galaxy NOTE3 P601 ۳۲ ۱۰ ۱,۷۹۴,۷۹۲    
    Samsung Galaxy Note 2014 – P601 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۷۶۰,۰۰۰    
    Samsung Galaxy Note 2014 – P601 ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۹۲۰,۰۰۰    
    Samsung Galaxy Tab 3-GT-P5200 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۱۳۰,۰۰۰    
    Samsung Galaxy Tab 3-SM-T211 ۱۶ ۷ ۹۳۰,۰۰۰    
    Samsung Galaxy Tab 3-SM-T211 ۸ ۷ ۷۵۰,۰۰۰    
    Samsung Galaxy Note N8000 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۴۸۰,۰۰۰    
    Galaxy Note 10.1 N8000 16GB ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۳۵۵,۰۰۰    
    Galaxy Note 10.1 N8000 32GB ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۵۴۹,۰۰۰    
    Galaxy Note 10.1 N8000 64GB ۶۴ ۱۰٫۱ ۱,۷۰۰,۰۰۰    
    Galaxy Note 8 N5100 ۱۶ ۸٫۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰    
    Galaxy Note 8 N5110 ۱۶ ۸ ۱,۰۴۰,۰۰۰    
    Galaxy Tab 3 P3200 ۸ ۷٫۰ ۷۶۹,۰۰۰    
    Galaxy Tab 3 P3200 ۱۶ ۷٫۰ ۹۰۰,۰۰۰    
    Galaxy Tab 3 P5200 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۱۵۰,۰۰۰    
    Tablet Samsung TAB4 T331 ۱۶ ۸ call    
    Tablet Samsung TAB4 T53 ۱۶ ۱۰ call    
    Galaxy Tab 2 P3100 ۸ ۷٫۰ ۸۰۰,۰۰۰    
    Galaxy Tab 2 P3100 ۱۶ ۷٫۰    
    Galaxy Tab 2 P3100 ۳۲ ۷٫۰    
    Galaxy Tab 2 P3110 ۸ ۷٫۰    
    Galaxy Tab 2 P5100 ۱۶ ۱۰٫۱    
    Galaxy Tab 2 P5100 ۳۲ ۱۰٫۱    
    ATIV Smart PC 500T ۶۴ ۱۱٫۶    
    Tablet PC Slate XE700T1A-A01US ۶۴ ۱۱٫۶    
    Galaxy Tab P6800 ۱۶ ۷٫۷    
    Galaxy Tab P6800 ۳۲ ۷٫۷    
    Galaxy Tab P7500 ۱۶ ۱۰٫۱    
    Galaxy Tab P7500 ۳۲ ۱۰٫۱    
 

Apple

    مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )    
    iPad mini 2 WiFi ۱۶ ۷٫۹ ۱,۲۳۰,۰۰۰    
    iPad mini 2 WiFi ۳۲ ۷٫۹ ۱,۵۲۰,۰۰۰    
    iPad mini 2 WiFi ۶۴ ۷٫۹ ۲,۱۲۰,۰۰۰    
    iPad mini 2 WiFi + 4G ۱۶ ۷٫۹ ۱,۷۴۰,۰۰۰    
    iPad mini 2 WiFi + 4G ۳۲ ۷٫۹ ۱,۹۹۰,۰۰۰    
    iPad mini 2 WiFi + 4G ۶۴ ۷٫۹ ۲,۲۷۰,۰۰۰    
    Apple iPad Air + 4g ۱۶ ۹٫۷ ۱,۹۸۰,۰۰۰    
    Apple iPad Air + 4g ۳۲ ۹٫۷ ۲,۳۵۰,۰۰۰    
    Apple iPad Air + 4g ۶۴ ۹٫۷ ۲,۶۲۰,۰۰۰    
    Apple iPad Air ۱۶ ۹٫۷ ۱,۵۷۰,۰۰۰    
    Apple iPad Air ۳۲ ۹٫۷ ۱,۸۵۰,۰۰۰    
    Apple iPad Air ۶۴ ۹٫۷ ۲,۱۵۰,۰۰۰    
    iPad (4th Gen.) Wi-Fi ۱۶ ۹٫۷ ۱,۵۵۰,۰۰۰    
    iPad (4th Gen.) Wi-Fi ۳۲ ۹٫۷ ۱,۷۸۰,۰۰۰    
    iPad (4th Gen.) Wi-Fi ۶۴ ۹٫۷ ۱,۹۹۰,۰۰۰    
    iPad (4th Gen.) Wi-Fi ۱۲۸ ۹٫۷ ۲,۶۵۰,۰۰۰    
    iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G ۱۶ ۹٫۷ ۱,۹۴۰,۰۰۰    
    iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G ۳۲ ۹٫۷ ۲,۲۵۰,۰۰۰    
    iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G ۶۴ ۹٫۷ ۲,۵۶۰,۰۰۰    
    iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G ۱۲۸ ۹٫۷ ۲,۸۰۰,۰۰۰    
    iPad mini WiFi ۱۶ ۷٫۹ ۱,۰۲۰,۰۰۰    
    iPad mini WiFi ۳۲ ۷٫۹ ۱,۳۸۰,۰۰۰    
    iPad mini WiFi ۶۴ ۷٫۹ ۱,۵۸۰,۰۰۰    
    iPad mini WiFi + 4G ۱۶ ۷٫۹ ۱,۵۰۰,۰۰۰    
    iPad mini WiFi + 4G ۳۲ ۷٫۹ ۱,۸۴۰,۰۰۰    
    iPad mini WiFi + 4G ۶۴ ۷٫۹ ۲,۱۰۰,۰۰۰    
    iPad (3rd Gen.) Wi-Fi ۱۶ ۹٫۷    
    iPad (3rd Gen.) Wi-Fi ۳۲ ۹٫۷    
    iPad (3rd Gen.) Wi-Fi ۶۴ ۹٫۷    
    iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G ۶۴ ۹٫۷    
    iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G ۳۲ ۹٫۷    
    iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G ۱۶ ۹٫۷    
 

Asus

    مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )    
    Asus MEMO 102 ۸ ۱۰٫۱ ۸۷۵,۵۰۰    
    Tablet Asus T-100T ۶۴ ۱۰٫۱ ۱,۹۸۹,۴۰۸    
    Asus Fone pad ME372 ۸ ۷ ۷۷۲,۵۰۰    
    Asus Fone pad ME372 ۸ ۷ ۸۰۲,۴۷۳    
    AsusFonePadFE170 ۸ ۷ ۴۹۱,۳۱۰    
    AsusMemopadMe173V ۱۶ ۷ call    
    Asus T-100T ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۰۳۲,۶۵۶    
    Asus MEMO 10 102 ۸ ۱۰٫۱ ۸۹۵,۲۷۶    
    Asus Padfone mini 2 ۱۶ ۷ ۱,۳۰۸,۲۵۲    
    Asus FPad ME175 CG ۸ ۷ ۶۵۵,۰۸۰    
    Asus padfone infi 2 ۳۲ ۱۰٫۱ call    
    Asus Fone Note 6 ۱۶ ۶ ۱,۰۸۱,۲۰۰    
    Asus NEXUS 7 2012 ۳۲ ۷ ۸۷۳,۴۴۰    
    Asus MemoP ME175KJ ۴ ۷ ۷۷۷,۶۵۰    
    Memo Pad HD7 ۱۶ ۷٫۰ ۵۲۰,۰۰۰    
    Asus MEMO ME180 ۱۶ ۸ ۸۵۱,۶۰۴    
    Fonepad ME371 ۸ ۷٫۰    
    Fonepad ME371 ۱۶ ۷٫۰    
    Fonepad ME371 ۳۲ ۷٫۰    
    Google Nexus 7 ۸ ۷    
    Google Nexus 7 ۱۶ ۷    
    Google Nexus 7 ۳۲ ۷ ۶۶۵,۰۰۰    
    Google Nexus 7 3G ۳۲ ۷    
    Memo Pad ME172V ۸ ۷٫۰ ۴۳۰,۰۰۰    
    Memo Pad ME172V ۱۶ ۷٫۰ ۵۰۰,۰۰۰    
    Eee Pad Transformer TF300T ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۵۰۰,۰۰۰    
    Eee Pad Transformer TF300T + Dock ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۱۰۰,۰۰۰    
    Eee Pad Transformer TF300TG ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۷۳۰,۰۰۰    
    Eee Pad Transformer TF300TG + Dock ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۹۵۰,۰۰۰    
    Eee Pad Transformer TF101 + Dock ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۴۵۰,۰۰۰    
    Eee Pad Slider ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۲۷۰,۰۰۰    
    PadFone 2 ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۸۵۰,۰۰۰    
    PadFone Infinity ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۵۹۰,۰۰۰    
    Transformer Pad Infinity TF700T ۶۴ ۱۰٫۱ ۲,۷۵۰,۰۰۰    
    Transformer Book TX300 ۱۲۸ ۱۳٫۳ ۵,۰۰۰,۰۰۰    
    Memo Pad FHD10 Wi-Fi + 3G ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۶۲۰,۰۰۰    
    Memo Pad Smart 10 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۲۸۰,۰۰۰    
    Eee Slate B121 ۶۴ ۱۲٫۱ ۳,۵۵۰,۰۰۰    
    VivoTab Smart ME400C ۶۴ ۱۰٫۱ ۱,۵۷۰,۰۰۰    
    VivoTab Smart ME400CL ۶۴ ۱۰٫۱ ۱,۸۹۹,۰۰۰    
    VivoTab RT TF600T ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۴۶۰,۰۰۰    
    VivoTab TF810C ۶۴ ۱۱٫۶ ۳,۳۰۰,۰۰۰    
 

Innovel

    مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )    
    Innovel I971W ۱۶ ۹٫۰ ۸۵۰,۰۰۰    
    Innovel I972S ۸ ۹٫۷ ۸۶۰,۰۰۰    
    Innovel I801B ۸ ۸٫۰ ۶۵۰,۰۰۰    
    Innovel i703W ۸ ۷٫۰ ۴۵۵,۰۰۰    
    Innovel i702B ۴ ۷٫۰ ۴۳۰,۰۰۰    
    Innovel I701S ۴ ۷٫۰ ۳۶۰,۰۰۰    

MSI

    مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )    
    WindPad 110W 3G ۸ ۱۰٫۱ ۱,۳۸۰,۰۰۰    
    WindPad Enjoy ۸ ۷٫۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰    
    WindPad Enjoy 10 plus ۸ ۱۰٫۱ ۱,۰۵۰,۰۰۰    

Energy

    مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )    
    Sistem Multimedia Color Book 3074 Touch ۷٫۰ ۳۵۰,۰۰۰    
    Sistem Tablet s7 Dark Iron ۸ ۷٫۰ ۵۴۰,۰۰۰    
    Sistem Energy Tablet i828 HD ۸ ۸٫۰ ۷۵۰,۰۰۰    
    Sistem Tablet i10 ۱۶ ۹٫۷ ۱,۰۰۰,۰۰۰    
    Sistem Color eReader C7+ Touch Titanium ۴ ۷٫۰ ۳۴۰,۰۰۰    
    Sistem Color eReader C4+ Touch Titanium ۴ ۴٫۳ ۲۷۰,۰۰۰    
    Sistem Tablet s7 Deep Black ۴ ۷٫۰ ۴۶۰,۰۰۰    
    Multimedia Color Book 2074 Rubber Black ۷٫۰ ۳۰۰,۰۰۰    
    Sistem Energy E-ink eReader 1162 ۲ ۶٫۰ ۶۶۰,۰۰۰    
 

Archos

    مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )    
               
    Archos 80 G9 ۲۵۰ ۸ ۹۵۰,۰۰۰    
    Archos 80 G9 ۸ ۸ ۸۵۰,۰۰۰    
    Archos 80 G9 ۱۶ ۸ ۷۶۰,۰۰۰    
    Archos 101 XS ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۲۵۰,۰۰۰    

Hyundai

    مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )    
      ۸ ۷      
    T7s 3G ۱۶ ۷٫۰ ۹۵۰,۰۰۰    
    TB1000 Wi-Fi + 3G ۴ ۹٫۱ ۸۱۰,۰۰۰    
    Lotus TS3 II turbo plus Wi-Fi+3G ۸ ۷٫۰ ۹۷۰,۰۰۰    
    TB1000 Wi-Fi + 3G Turbu ۸ ۱۰٫۱ ۹۵۰,۰۰۰    
    HY731 Wi-Fi ۸ ۷٫۰ ۴۵۰,۰۰۰    
    P700 3G ۸ ۷٫۰ ۵۷۹,۰۰۰    
    T7 Wi-Fi ۸ ۷٫۰ ۵۸۹,۰۰۰    
    T10 Wi-Fi + 3G ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۰۲۵,۰۰۰    
    T10 3G New ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۰۲۵,۰۰۰    
    Rock X ۱۶ ۸٫۰ ۷۱۹,۰۰۰    
    Cute X ۷ ۷٫۰ ۶۴۰,۰۰۰    
    Play X ۱۶ ۹٫۷ ۱,۰۰۰,۰۰۰    
    Hold X ۸ ۷٫۰    
    Lotus TS3 II Wi-Fi+3G ۸ ۷ ۵۳۵,۰۰۰    
    TS1 Wi-Fi 4GB ۴ ۷٫۰ ۲۶۰,۰۰۰    

Marshal

    مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )    
    ME-702 ۸ ۷٫۰ ۲۳۵,۰۰۰    
    ME-700B ۴ ۷٫۰ ۴۰۰,۰۰۰    
    ME-700A ۴ ۷٫۰ ۳۵۰,۰۰۰    

Axtrom

    مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )    
    Axpad 7I02 ۸ ۷٫۰ ۴۶۰,۰۰۰    
    Axpad V1 ۸ ۷٫۰ ۳۵۰,۰۰۰    
    Axpad 8P01 ۸ ۸٫۰ ۶۵۵,۰۰۰    
 

Dimo

    مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )    
    Dimo 500 ۴ ۷ ۱۶۵,۰۰۰    
    Dimo 900 Plus ۸ ۹٫۷ ۹۰۰,۰۰۰    
    DIMO 900 ۸ ۹٫۷ ۶۲۰,۰۰۰    
    DIMO 700 ۴ ۷٫۰ ۱۹۰,۰۰۰    

Huawei

    مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )    
    MediaPad FHD WiFi + 3G ۸ ۱۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰    
    MediaPad 10 FHD ۸ ۱۰٫۱ ۱,۰۵۰,۰۰۰    
    MediaPad 10 FHD ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۱۴۰,۰۰۰    
    MediaPad 10 FHD With Dock ۱۶ ۱۰٫۱    
    MediaPad 7 Vogue 3G ۸ ۷٫۰ ۶۸۰,۰۰۰    
    Keyboard Dock ۲۷۵,۰۰۰    
    MediaPad 7 Lite ۸ ۷٫۰ ۵۵۵,۰۰۰    
    MediaPad 10 Link ۱۶ ۱۰٫۱ ۹۰۰,۰۰۰    
    Huawei MediaPad X1 7.0 ۱۶ ۷ ۱,۰۲۰,۰۰۰    

ViewSonic

    مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )    
    ViewBook 730 ۸ ۷٫۰    
    ViewPad 97a K1 ۱۶ ۹٫۷    
      ۸ ۷      
    ViewPad 10S – Wi-Fi + 3G ۱۰    
    Viewpad 70N Pro ۱۶ ۷٫۰ ۴۵۰,۰۰۰    
    Viewpad VB71 ۸ ۷٫۰    
    Ideapad A3000 ۱۶ ۷ ۵۵۹,۰۰۰    
    Tablet PC VB737 ۸ ۷٫۰    
    VB100a Pro ۱۶ ۱۰٫۱ ۹۵۰,۰۰۰    
    Viewpad VB71 ۸ ۷٫۰ ۴۳۰,۰۰۰    
    ViewPad 10 ۳۲ ۱۰٫۱    
    VB737 ۸ ۷٫۰ ۷۲۰,۰۰۰    
    ViewPad 10 ۱۶ ۱۰٫۱    
    ViewPad 10S – Wi-Fi ۱۰    

Microsoft

    مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )    
    Surface RT ۱۶ ۱۰٫۶ ۲,۳۰۰,۰۰۰    
    Surface RT ۳۲ ۱۰٫۶ ۲,۶۵۰,۰۰۰    
    Surface RT + Keyboard ۳۲ ۱۰٫۶ ۳,۰۰۰,۰۰۰    
    Surface RT + Keyboard ۶۴ ۱۰٫۶ ۳,۲۰۰,۰۰۰    
    Surface Pro ۱۲۸ ۱۰٫۶ ۴,۲۲۰,۰۰۰    
    Surface Pro ۶۴ ۱۰٫۶ ۴,۰۵۰,۰۰۰    
 

GS-Pad

    مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )    
    GSP-X8 ۸ ۸٫۰ ۵۴۰,۰۰۰    
    GSP-X7 ۸ ۷٫۰ ۴۰۰,۰۰۰    
    GSP-X8 Plus ۱۶ ۸٫۰ ۷۷۰,۰۰۰    

Jetway

    مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )    
    Alfar 780 ۸ ۷٫۰ ۳۶۹,۰۰۰    
    Alfar 706 ۸ ۷٫۰ ۶۵۵,۰۰۰    
    Alfar Pad 902 ۸ ۹٫۷    
 

Xpad

    مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )    
    XPAD X801 Wi-Fi + 3G ۸ ۸٫۰    
    XPAD X1010 Wi-Fi ۸ ۱۰    
    XPAD X722 Wi-Fi ۴ ۷٫۰ ۴۲۰,۰۰۰    
    XPAD Mini Wi-Fi ۸ ۷٫۸ ۵۷۹,۰۰۰    

Prestigio

    مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )    
    MultiPad 10.1 Ultimate Duo ۱۶ ۱۰٫۱ ۹۸۰,۰۰۰    
    MultiPad 10.1 Ultimate 3G ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۱۰۰,۰۰۰    
    MultiPad 8.0 Pro Duo ۸ ۸٫۰ ۷۸۰,۰۰۰    
    MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G ۸ ۸٫۰ ۷۸۴,۰۰۰    
    MultiPad 7.0 Prime Plus ۴ ۷٫۰ ۴۵۸,۰۰۰    
    MultiPad 7.0 Prime Duo ۱۶ ۷٫۰ ۷۱۰,۰۰۰    

Amazon

    مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )    
    Kindle Keyboard ۴ ۶    
    Kindle Keyboard 3G ۴ ۶    
    Kindle Fire HD ۱۶ ۸٫۹ ۱,۵۲۰,۰۰۰    
    Kindle Fire HD ۳۲ ۸٫۹ ۱,۶۲۰,۰۰۰    
    Kindle Fire HD ۳۲ ۷٫۰    
    Kindle Fire ۸ ۷٫۰ ۶۴۰,۰۰۰    
    Kindle ۲ ۶    
    Kindle Touch ۴ ۶    
    Kindle Touch 3G ۴ ۶    

Lenovo

    مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )    
    Ideapad A1000-T ۴ ۷٫۰ ۴۲۰,۰۰۰    
    Ideapad K1 ۶۴ ۱۰٫۱    
    Ideapad K1 ۳۲ ۱۰٫۱    
    Tablet Lenovo A1000 ۷ ۸ call    
    Ideapad K1 ۱۶ ۱۰٫۱    
    Lenovo YOGA B6000 ۱۶ ۱۰ ۹۵۵,۳۲۵    
    Ideapad A1 ۱۶ ۷٫۰ ۷۵۰,۰۰۰    
    Lenovo ideapad S5000 ۱۶ ۷ ۷۰۹,۶۷۰    
    Ideapad A2107A ۴ ۷٫۰    
    Lenovo ideapad A3300 ۸ ۷ ۴۵۸,۵۵۶    
    Ideapad A2107A ۸ ۷٫۰    
    Lenovo A3500 ۱۶ ۷ ۶۰۵,۹۴۹    
    Ideapad A2107A ۱۶ ۷٫۰ ۵۵۰,۰۰۰    
    Tablet Lenovo YOGA B8000 ۸ ۱۰ ۱,۰۴۸,۱۲۸    
    LenovoideapadA3000 ۱۶ ۷ ۶۷۶,۹۱۶    
    Lenovo ideapad S6000 ۱۶ ۱۰ ۹۲۲,۵۷۱    
    Ideapad S2109A ۸ ۹٫۷ ۱,۰۰۰,۰۰۰    

Acer

    مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )    
    Iconia Tab A200 ۱۶ ۱۰٫۱ ۹۳۰,۰۰۰    
    Iconia Tab B1-A71 ۸ ۷٫۰ ۶۳۹,۰۰۰    
    Iconia W510 ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۵۰۰,۰۰۰    
    Iconia W510 ۱۲۸ ۱۰٫۱ ۲,۶۰۰,۰۰۰    
    Iconia W700P ۱۲۸ ۱۱٫۶ ۳,۴۹۰,۰۰۰    

Other Tablets

    مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )    
    COBY MID7035 ۴ ۷٫۰ ۲۸۰,۰۰۰    
    COBY MID9741 ۸ ۹٫۷ ۷۰۰,۰۰۰    
    vodafone smart tab S7 3G ۴ ۷٫۰ ۳۵۹,۰۰۰    
    SmartTouch Life ۴ ۷٫۰ ۲۹۰,۰۰۰    
    HP Slate 7 2800 Tablet Wi-Fi 16GB ۱۶ ۷٫۰ ۷۲۵,۰۰۰    
    MID M715AS ۴ ۷٫۰ ۵۱۰,۰۰۰    
    GLX Tab Jet ۴ ۷٫۰ ۵۰۰,۰۰۰    
    HP Slate 7 2800 Tablet Wi-Fi 8GB ۸ ۷٫۰ ۶۱۰,۰۰۰    
    Dell Streak 7 ۱۶ ۷٫۰ ۶۰۰,۰۰۰    
    Fujitsu Stylistic Q550 ۶۲ ۱۰٫۱ ۲,۰۰۰,۰۰۰    
    Fujitsu Stylistic M532 ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۳۷۰,۰۰۰    
    Motorola Xoom 2 MZ616 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۰۰۰,۰۰۰    
    Arnova 7 f G3 ۸ ۷٫۰ ۴۱۰,۰۰۰    
    Arnova 7 B G3 ۸ ۷٫۰ ۴۰۰,۰۰۰    
    Daya A300 ۸ ۷٫۰ ۴۱۵,۰۰۰    
    HTC Jetstream ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۵۷۰,۰۰۰    

Sony

    مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )    
    Sony P ۳۲ ۵٫۵    
    Xperia Tablet S 3G ۱۶ ۹٫۴    
    Xperia Tablet S 3G ۳۲ ۹٫۴    
    Xperia Tablet S 3G ۶۴ ۹٫۴    
    Xperia Z2 tablet ۱۶ ۱۰٫۱ ۲,۲۰۰,۰۰۰    
    Xperia Tablet S ۶۴ ۹٫۴    
    Xperia Tablet S ۳۲ ۹٫۴    
    Xperia Tablet Z 32GB ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۹۰۰,۰۰۰    
    Xperia Tablet S ۱۶ ۹٫۴ ۱,۲۲۰,۰۰۰    
      ۱۶ ۱۰٫۱      

Ainol

    مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )    
    Numy 3G ۸ ۷٫۰ ۶۰۵,۰۰۰    
    Novo 10 Hero Wi-Fi ۱۶ ۱۰٫۱ ۸۲۰,۰۰۰    
    Novo 10 Hero II Wi-Fi ۱۶ ۱۰٫۱ ۸۳۰,۰۰۰    
    Novo 8 Dream Wi-Fi ۱۶ ۸ ۶۴۵,۰۰۰    
    Novo 7 Venus Wi-Fi ۱۶ ۷ ۴۴۹,۰۰۰    
    Novo 8 Discover Wi-Fi ۱۶ ۸ ۷۰۵,۰۰۰    
    Novo 7 Crystal Wi-Fi ۸ ۷ ۴۰۵,۰۰۰    
    Novo 7 Crystal II Wi-Fi ۸ ۷ ۴۰۵,۰۰۰    
    Novo 7 Mars Wi-Fi ۸ ۷٫۰ ۳۰۰,۰۰۰    
    Novo 7 Tornado Wi-Fi ۱۶ ۷    
    NOVO7 Aurora Wi-Fi ۸ ۷    
    Novo9 Spark Wi-Fi ۱۶ ۹ ۹۲۵,۰۰۰    
    Novo 7 Fire Flame Wi-Fi ۱۶ ۷    
    Novo 7 Advanced II ۸ ۷    
    Novo 7 Elf 2 Wi-Fi ۱۶ ۷    

WinTouch

    مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )    
    Wintouch Q75s 4GB ۴ ۷٫۰ ۲۳۵,۰۰۰    
    Wintouch Q96 wi-fi ۱۶ ۹٫۷ ۶۲۹,۰۰۰    
    Wintouch Q73 3G ۴ ۷٫۰ ۳۱۵,۰۰۰    

 

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…